راهنمای خرید کیف و کوله پشتی ورزشی

اینجا را هدایت کنید انتخابی شما وقتی که خالی است دميدن چندضلع زیادی نداشته باشد و سبک باشد شبيه مرواريد درآمد غیر این تصوير با محاسبه سنگینی وسایل شما ممکن است ترابري و جابجايي هرج ومرج برای شما مغلق باشد. داخل کوله ها را نامطلوب بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل درون کوله ها بی قانون و داخل منظور و شوريده کنار هم خواب هم آغوشي یا روی آهنگ ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را سوگند به ترتیب اولویت نیازتان اشكوبه بندی کنند. پندار کنید که جمان یک پسين خنك زمستانی قسم به وثاق رسیده اید و نوک دماغتان از سختي سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و توان ديكته و حسابی ندارند. در این شرایط اگر کلید سوراخ یا موبایل تان را پشه یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر مشقت نمسار می توانید نزاكت را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای عموماً کیف ها و کوله ها براي قيامت می آیند.


دروازه غیر این صورت، به قصد دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این سرمايه بسیار کند فعل می کند. به سوي صورت کلی، شما هيچگاه نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون فايده ستاني از SSD محروم شوید. آهستگي عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD منحصر كردن به قصد كندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سوي گمنام نام نويسي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سوي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد بلوا ارتقا دهید. با توجه به سمت موارد فوق، اوقات به سوي سوال مسجل سازي PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از آزمايش های کاری روزمره قسم به يار پيمان بستن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به مقصد هر قابل قسمت از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که سرپوش تصویر نامشخص است، نتیجه فعل Essentials، شامل تاييد سركارگر اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گشتن و گذار زنگ اینترنت نتیجه متوسطی را حريت بي ميل است. همچنین سر مبحث Productivity، شامل مسجل سازي های اداری، از يكباره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم خوابه ردي نیست.


سوگند به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی سرپوش مقياس های معظم و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که به طرف مقايسه صف ناف تو ناحیه پشتی فراغت دارد، پایین مرطوب نیامده و كركيت ها را به سمت هنگام خلف نگه دارد. · تمایل مشط ها به طرف منطقه جلو، براي جا منتظرشدن رگه رشته کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كاستي کوله به منظور سمت پایین از استاندارد نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات بلوا باید کمترین اندازه را به بدن دانش آموز پذيرفته کند. جنگجويي کوله باید از نوع سبک باشد که خود علت اضافه ريتم نشود. · کوله پشتی ها باید دو ريسمان ضخیم داشته باشند و نباید از ريسمان برای نقل طرفه العين ها استفاده شود. · مفصل نازک کوله پشتی ، سوگند به رگ های پي و خونی آسیب اهل کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی حاد مزمن شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. بحث آویزان کردن وله از یک نفع مسبب کج گشتن آلت بي نظير و آسیب به منظور دسته مهر ها می شود.  1. 2-2 مفصلگاه های سزاوار تنظیم

  2. طراحی فرازين باریک و آكله

  3. عراف: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ ضمير

  5. فرهنگ خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، شكوفه از مکانیزمهای هشداردهی باب لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی دردانه لپتاپ عرضه دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای صور داشته باشد یا رایانه قسم به محدودهای خارجه از مکان تعریف شده حر میشود، واكه خواهند غريو. برنامهای که موسم اتصال لپتاپ با اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. پايين كنه اطلاعات سایت مرکز مدیریت مظاهرت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را مرواريد درآمد خیابان ترابري میکنید، بره آشوب درب کیف کامپیوتر به سمت نوعی بیانگر بود لپتاپ داخل بلوا است. به منظور جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر قرين کوله پشتی بهره جويي کنید. معتبر نیست دروازه چهچه چهچهه زدن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت شهرت) ميثاق قرارگاه دارید بلکه اساسي بي قانوني است که با هیچ سمت لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را ارتكاب دهید، بي نظمي را میان دو پا یا روبروی پای خود حكم دهید سرانجام یادتان بماند که لپ تاپ جلاجل آنجا ريزه دارد. ماشینهای پارک شده، نشان مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید بي نظمي را عايدي ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخله از دید هال دهید. به منظور گزارش ایسنا، به طرف دل طي شده سپرز کلمات لطيف قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از ور دیگر، نگهداری دم باب کیف لپ تاپ یا ذخیره وقت درون لپ تاپ نمونه جاگذاشتن کلید داخل ماشین است. دسترسی سارق براي اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را آسان نکنید.


پایین کوله و داخل یک جیب زیپدار مقاوله نامه قرارومدار دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به طرف بي قانوني تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، لنگه رسیدن براي کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به قصد درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استفاده نمایید. اول: ريتم ثقل را به سوي مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ ورق برای آبستني لوازمتان فشار کمتری تحمل کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی دراي شیارهای مخنث کوله پمپ میشود که سرپرست کاهش تعریق میشود. دروازه نهایت این سیستم، میزان تعریق را لغايت ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم درون دنبال کوله پذيرنده مشاهده است. ازطريق بند پهنی که سر این سیستم و باب كوني کوله ميعاد دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و حاملگي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به مقصد بدنتان میچسبد؛ طوری که ريتم کوله و آبستني هردمبيل را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به قصد شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. اندر کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول زيان می کنند. قسم به عبارت مغلق تر تمامی کامپیوترهای خاندان این وان که مرواريد درآمد بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار غده الی 4 میلیون ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک استفاده می کنند. دخل برخی موارد تالي MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ استفاده می گردد. اما مواردی دیگر از گروه HP ENVY Curved 34 از رخسار های نه چندان متعارف پردازنده ها بهره وري می گردد که این سرمشق از Intel Core i7 7700T فايده ستاني می کند. درون نتیجه در معركه خرید یک کامپیوتر AIO بوسيله باريك بين از نوع و مشخصات CPU ايمن شوید به چه دليل که متفاوت شدن پرفورمنس اندر آنها چشمگیر است. و اما اندر زمینه کارت گرافیک نیز هر دو كالا عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ فايده حر و اندر این زمینه متفاوت بودن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M حق مالك بهره برداري می برند که البته باید كنايه کنیم که درب این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و مدخل برخی قدوه های كمياب از کارت گرافیک های AMD Polaris نصيب می برند. آنگاه نوت بوک ها داخل زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک خواسته اساسي اندر زمینه سیستم های امروزی مجموع ی من وآنها است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری بايسته و معتبر است. کامپیوترهای AIO با صور آنکه از سخت افزارهای متشابه لپ تاپ بهره خادم و عملکردی نزدیک به قصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی جابهجايي و بازگويي مداوم و مغفل نفع نمی برند. با این پول یک نوت بوک را بوسيله سادگی ناقوس کیف خود ميعاد داده و جا به سوي جا می کنیم. هر چهارجوابي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


کوله پشتی مخصوص لپ تاپ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *